Produkty a řešení
GMG color | Datové konverze

Efektivní konverze dat mezi různými tiskovými standardy.

Snadné se software GMG ColorServer

S rostoucí digitalizací předtiskové přípravy se vytvořila poptávka pro automatickou metodu konverze dat s existujícího barvového prostoru do odlišného cílového prostoru.
Například při mezinárodní produkci katalogů nebo inzerce je nutným požadavkem vyrobit data přizpůsobená odlišnému gamutu  (Eurostandard do SWOP, ofsetová data do novinových atd.). Vyžaduje to hodně lidské práce. GMG ColorServer to provede jednoduše, přesně a konzistentně. Data jsou přepočítána z existujícího do cílového prostoru s plnou automatizací za použití 4D barevných tabulek od GMG.

CMYK CMYK konverze:
Použití ICC profilů zřídka vede k žádoucímu výsledku, protože cílová data CMYK byla přepočítána přes barvový prostor LAB. V LABu se nezachová informace o černém kanálu a výsledkem je jasná ztráta kvality simulace. ICC také nedokáže  optimálně transformovat určitou kombinaci zdrojových a cílových barevných hodnot..
Řešení tohoto problému GMG vyvinulo v těsné spolupráci s největšími evropskými tiskárnami. Je založeno na 4-D algoritmech GMG a ColorServer při výpočtu cílových hodnot neopouští prostor CMYK. To znamená, že informace o černém kanálu není ztracena, ale jenom přepočítána pro cílový barvový prostor.  To umožnilo například zachování charakteru dvou různě separovaných obrázků na jedné straně, jednoho s „dlouhou“ černou,  druhého s „krátkou“ černou. 

Zkušenosti dávají náskok:
GMG má za sebou na poli datových konverzí mnoho let průkopnické práce a  nikdy nepřestalo pracovat společně se svými zákazníky na optimalizaci výsledků i procesu samého.
To je jediná cesta k dosažení úrovně kvality a konzistence, která umožňuje i konverzi i pro náročné obrázky a neobvyklé kombinace zdrojových a cílových prostorů.

Mnoho let má GMG ColorProof o5 a GMG ColorServer velký úspěch u většiny  evropských hlubotiskových tiskáren doprovázený podstatnými úsporami nákladů.
Profily pro GMG ColorServer jsou generovány měřením referenčních nátisků reprezentujících relevantní barvové prostory a celý proces konverze je plně automatizován pomocí hot folderů.

Detailní informace o problematice certifikovaného nátisku získáte na www.certifikovany-natisk.cz

 
 

Detail produktu