Produkty a řešení
GMG color | Vzdálené nátiskování

Vzdálené nátiskování pomocí GMG ColorProof o5 

Vzdálené nátiskování (Remote proofing) je pečlivě řízený proces nátiskování, který zaručuje identické výstupy v různých lokacích. Někteří ho prodávají, jako by to bylo něco zcela nového, pro GMG je to mnoho let realita. Vzdálené nátiskování vyžaduje workflow a nátisk, který garantuje přesné a konzistentní výsledky nátiskování. A přesně to nátiskové systémy GMG dělají. Po léta má mnoho zákazníků GMG vzdálená nátisková workflow umístěná v ofsetových a hlubotiskových tiskárnách a agenturách. Pro nátisk jsou dnes k dispozici průmyslové standardy a je velice jednoduché s GMG vzdálené nátiskové workflow postavit. Stačí pouze postavit nátiskový hardware, zkalibrovat ho, vybrat si barevný profil (průmyslový standard nebo individuální GMG profil) - a jste připraveni nátiskovat!  

Kompatibilita:
Jak s ICC, tak s GMG profily. GMG profily ve srovnání se standardním ICC workflow lépe zajišťují shodu mezi různými výstupními systémy v různých místech.

Lepší kalibrace: 

GMG ColorProof o5 je kalibrován pomocí stovek barevných hodnot měřených spektrofotometrem v LAB. Tyto naměřené hodnoty jsou srovnány s cílovými hodnotami a je vytvořen kalibrační profil.
Kalibrační terč je poté znova vytisknut s užitím vypočítaného profilu. Tento proces se opakuje dokud není hodnota Delta E 3 v požadované toleranci - obvykle je průměrná Delta E nižší než 0,7! Oborové organizace jako FOGRA  doporučují hodnotu tolerance Delta E . GMG ColorProof o5 se tedy pohodlně „vejde“ do tolerancí tiskových standardů . Díky této přesnosti je vzdálené nátiskování s GMG tak úspěšné a snadné. 

Vizuální ladění (fine-tuning):
V některých případech může být profil podle měření dokonalý, ale lidské oko stále vidí rozdíl oproti cíli. V těchto situacích nabízí GMG mnoho nástrojů pro dosažení perfektní shody. Vizuálně odladěný GMG profil může být použit na všech identických nátiscích v různých lokacích, dokonce i na různém nátiskovém hardware. Roky budované zkušenosti GMG na tomto poli jsou při investici do systému vzdáleného nátiskování neocenitelné. 

Jistá investice:
GMG ColorProof dokáže řídit široký rozsah výstupů. Každý primární modul GMG ColorProof o5 může s relevantním ovladačem  posílat data až do tří různých nátisků.
S řešení GMG nejste vázáni na jednoho výrobce nátiskového hardware. Můžete pracovat s různými zařízením (Epson, HP, Canon, Iris) z jednoho prostředí GMG ColorProof a měnit nátiskové zařízení podle svých nároků. Vždy se přitom můžete těšit z vysoké kvality GMG výstupů.

Detailní informace o problematice certifikovaného nátisku získáte na www.certifikovany-natisk.cz

 
 

Detail produktu