Produkty a řešení
GMG color | Nátiskové soutěže

Digitální nátiskové systémy mezi uživateli neustále vzbuzují velký zájem a proto jsou různé mezinárodní soutěže těchto nátiskových systémů, pořádané pravidelně po celém světě, přirozeně pečlivě sledovány odbornou veřejností.

GMG v těchto soutěžích opakovaně vítězí, nebo se umisťuje ve skupině produktů absolutní špičky. A to platí nejenom pro jednu kategorii, ale pro všechna kritéria testů. V soutěžích, kde došlo na testování několika GMG systémů s různými tiskárnami, se všechny GMG systém umístily v absolutní špičce, což jasně signalizuje převahu softwarového řešení od GMG.

Přečtěte si zprávu s výsledky těchto soutěží v posledních letech.

 
 

Detail produktu