Produkty a řešení
GMG color | Packaging

GMG FlexoProof o5 pro packaging

 

Tisk obalů a etiket je nejtěžším testem pro digitální nátiskové systémy, protože  existuje mnoho různých potiskovaných materiálů a speciálních tiskových barev. GMG FlexoProof o5 zde plně  prokazuje svůj potenciál.

Integrace do předtiskových workflow:
Existuje mnoho variant integrace nátiskového systému GMG  závislých na specializaci různých obalářských producentů. Systémy od Artwork Systems nebo Eskographics obecně používají množství  barevných korekčních křivek pro přizpůsobení různým tiskovým technologiím. Tyto křivky se bez problémů integrují do GMG FlexoProof o5. Použitím originálních rastrových bitmap z daného systému workflow produkuje GMG FlexoProof o5 digitální nátisk přesně simulující rastr a barevnost finálního tisku. Schopnost software GMG reprodukovat speciální přímé barvy je unikátní. Hladký přechod od analogových nátiskových systémů šetří peníze i čas.

Přímé barvy:
Při pokusu o jejich nátiskování většina digitálních nátisků rychle narazí na svoje limity. GMG FlexoProof o5  dovoluje ovládat a editovat nejen barevné a korekční křivky, ale také trapping. To je neocenitelné zejména pro přetisk rastrových objektů v přímých barvách.

Tisk podle testů:
GMG umožňuje více než ovládání barevnosti pomocí korekčních křivek pro individuální separace - tvorbu barevných profilů pomocí color management algoritmů. Pomocí spektrofotometru se změří výtisk testovacího terčíku  a GMG Flexoproof o5  vytvoří GMG profil.
Je na Vašem rozhodnutí jaké barvy použijete pro tisk terčíku. Je možné tisknout barvami odlišnými od CMYK jako jsou intenzivní barvy nebo míchané barvy. Jsou-li použité v datech, GMG software je rozezná a správně aplikuje.

Potiskovaný materiál:
Může být simulován barevný tón substrátu, GMG navíc umožňuje simulovat vlákno nebo strukturu materiálu pro ještě přesnější výsledky. Příkladem je simulace vlnité lepenky.

Automatizace:
GMG plně automatizuje workflow pomocí hot folderů a automatického rozmístění užitků. Po vynátiskování mohou být soubory automaticky přejmenovány a to umožní plnou kontrolu nad workflow a schvalovacím procesem.

Ekonomika:

Ušetřete peníze pomocí software GMG InkOptimizer! Speciálně vyvinuté algoritmy drasticky redukují množství tiskové barvy až o 25%  při dosažení identických výsledků tisku. Testy provedené v několika mezinárodních tiskových společnostech dokumentují podstaný potenciál úspor bez ztráty kvality a integraci v plně automatických workflow. Jde o milník ve vývoji software pro color management.

Kontrola kvality nátisku a tisku:
GMG ProofControl  provede v několika sekundách spolehlivou verifikaci nátisků a tisků. Kontrolní prvek je standardizovaný proužek barev nebo specifický testovací prvek tiskárny. Pro všechny nátisky a tisky ve specifikovaných tolerancích je automaticky vytvořen certifikát: samolepící štítek garantující vyhovění požadovanému standardu.

Detailní informace o problematice certifikovaného nátisku získáte na www.certifikovany-natisk.cz

 
 

Detail produktu